Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim EL1N

IV Wydział Ksiąg Wieczystych

ul. EL1N
13 - 300 Nowe Miasto Lubawskie
Godziny urzędowania:
- poniedziałek: 7.15 - 18.00,
- wtorek - piątek: 7.15 - 15.15.

 

IV Wydział Ksiąg Wieczystych przy sądzie rejonowym w Nowym Mieście Lubawskim posiada kod EL1N. Jego właściwość miejscowa obejmuje gminy: Biskupiec, Grodziczno, Kurzętnik, Nowe Miasto Lubawskie. Oznacza to, iż elektroniczne księgi wieczyste nieruchomości położonych na tym terenie, będą posiadały kod zaczynający się właśnie od EL1N.

Zadania wydziału wieczystoksięgowego, to przede wszystkim zakładanie i prowadzenie ksiąg wieczystych, dokonywania wpisów i wykreśleń w księgach wieczystych oraz sporządzanie odpisów i zaświadczeń. Wydział nie ustala numerów KW po adresie ani po numerze działki.

Przeglądanie ksiąg wieczystych możliwe jest przez internet na stronie ekw.ms.gov.pl. Aby przeglądać księgi wieczyste online konieczne jest posiadanie jej numeru. Bez tego, nie będziemy mogli skorzystać z systemu.

Ustalanie numeru KW po adresie

Numer księgi wieczystej po adresie można ustalić za pośrednictwem naszej strony, w zakładce Szukaj po adresie. Następnie w poszczególne pola należy wpisać nazwę miejscowość, ulicę, numer budynku i ewentualnie lokalu, dla którego poszukujemy KW. W przypadku lokalizacji wiejskich nieposiadających ulic, w miejsce ulicy wpisujemy drugi raz nazwę miejscowości.  

Koszt ustalenia numeru księgi wieczystej po adresie to 19 zł w przypadku płatności elektronicznej i 30,75 zł w przypadku płatności SMS Premium.

Ustalanie numeru KW po numerze działki

Ustalenie numeru KW po numerze działki przeprowadzane jest na dwa sposoby. Pierwszy – należy podać numer działki oraz nazwę miejscowości, w której jest ona położona. Drugą – zdecydowanie bardziej dokładną opcją jest wpisanie pełnego numeru ID działki. Koszt ustalenia numer KW po numerze działki to również 19 zł w przypadku płatności elektronicznych oraz 30,75 zł, jeśli zdecydujemy się zapłacić SMS Premium. Opłata za ustalenie numer KW pobierana jest dopiero po jego znalezieniu. Jeśli nie uda nam się ustalić poszukiwanych danych, 

Ile trwa ustalenie numeru księgi wieczystej?

Jeśli system automatycznie skojarzy podane dane z księga wieczystą – numery KW będę dostępne natychmiast po uiszczeniu opłaty. Jeśli okaże się, iż nasz system nie odnalazł od razu numerów księgi wieczystej, zlecenie trafia do ponownej weryfikacji, która trwa do 24 godzin. Po tym czasie wysyłamy dwa rodzaje informacji zwrotnej – o znalezieniu numeru KW lub o nieznalezieniu numeru KW. Opłatę uiszcza się tylko w przypadku pozytywnego wyniku poszukiwania.

Sprawdź również: