Sąd Rejonowy w Nisku TB1N

IV Wydział Ksiąg Wieczystych

ul. 3 Maja 32
37 - 400 Nisko
Godziny urzędowania:
- poniedziałek: 8.00 - 16.00, - od wtorku do piątku: 7.30 - 15.30.