Sąd Rejonowy w Mysłowicach KA1L

V Wydział Ksiąg Wieczystych

ul. Krakowska 2
41 - 400 Mysłowice
Godziny urzędowania:
- poniedziałek: 11:00 do 18:00,
- wtorek - piątek: 7:30 - 15:30.

 

V Wydział Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Mysłowicach posiada kod KA1L. Jego właściwość miejscowa obejmuje  miasto Mysłowice, miasto Imielin oraz gminę Chełm Śląski. Oznacza to, że księgi wieczyste nieruchomości znajdujących się na tych terenach będą posiadały numer księgi wieczystej zaczynający się właśnie od KA1L.

Właściwość rzeczowa sądu polega na zakładaniu i prowadzeniu ksiąg wieczystych oraz innych spraw cywilnych z zakresu postępowania wieczystoksięgowego dla nieruchomości położonych w obszarze właściwości miejscowej sądu.

Wydział zajmuje się m.in. rozpoznawaniem wniosków:

- o wpis prawa własności na podstawie umowy sprzedaży/zamiany/darowizny/zniesienia współwłasności/działu spadku; orzeczenia sądowego; decyzji administracyjnych;

- o wpis prawa użytkowania wieczystego;

- o wpis ograniczonych praw rzeczowych;

Przeglądanie treści ksiąg wieczystych  możliwe jest osobiście w Wydziale Wieczystoksięgowym, przy odpowiednio przygotowanych stanowiskach komputerowych lub online, na stronie ekw.ms.gov.pl.

Wydział nie zajmuje się ustalaniem numerów ksiąg wieczystych po adresie nieruchomości.

księgi wieczyste po adresieksięgi wieczyste po numerze działki

Numer księgi wieczystej po adresie nieruchomości

Aby uzyskać numer księgi wieczystej po adresie nieruchomości, wystarczy skorzystać z naszej wyszukiwarki Po adresie i wpisać poprawne dane. Należy zwrócić uwagę, czy podając niezbędne informacje wpisaliśmy je poprawnie, bez literówek, które utrudnią ustalenie popranych informacji.

Koszt wyszukania numeru księgi wieczystej po adresie nieruchomości to 19 zł w przypadku płatności elektronicznych i 30,75 zł jeśli zdecydujemy się zapłacić SMS Premium.

Numer księgi wieczystej po numerze działki

Ustalenie numeru księgi wieczyste po numerze działki zleca się tak samo, jak ustalenie kw po adresie. W tym przypadku należy oczywiście podać inne dane tj. miejscowość i numer działki lub ID działki. Cena za ustalenie kw po numerze działki to również 19 zł w przypadku płatności elektronicznych i 30,75 zł jeśli zdecydujemy się na płatność SMS-em.