Sąd Rejonowy w Mikołowie KA1M

V Wydział Ksiąg Wieczystych

ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 4
43 - 190 Mikołów
Godziny urzędowania
- poniedziałek: 8:15 – 18:00 (przerwa: 11.30 - 11.45, 15.00 - 15.30),
- wtorek - piątek: 8:15 – 14:30 (przerwa: 11.30 do 11.45).

V Wydział Ksiąg Wieczystych przy sądzie Rejonowym w Mikołowie. Swoim zasięgiem obejmuje gminy Mikołów, Orzesze, Łaziska Górne, Ornontowice oraz Wyry. Oznacza to, że elektroniczne księgi wieczyste nieruchomości położonych w tych gminach będą posiadały kod rozpoczynający się od KA1M.

W wydziale wieczystoksięgowym zakładane i prowadzone są księgi dla nieruchomości położonych w obszarze właściwości miejscowej sądu rejonowego. Ponadto przyjmowane są wnioski:
- o wpis prawa własności na podstawie umowy sprzedaży/zamiany/darowizny/zniesienia współwłasności/działu spadku;
- o wpis prawa własności na podstawie prawomocnych orzeczeń sądowych lub orzeczeń natychmiast wykonalnych np. postanowienia o stwierdzeniu spadku, postanowienia o stwierdzeniu zasiedzenia, wyrok w sprawie uzgodnienia stanu prawnego księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym;
- o wpis prawa własności na podstawie decyzji administracyjnych o wywłaszczeniu lub o rozwiązaniu przed terminem umowy użytkowania wieczystego na podstawie: umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste/decyzji administracyjnej/umowy sprzedaży użytkowania wieczystego.
- o wpis ograniczonych praw rzeczowych – służebności/użytkowania/hipoteki/spółdzielczego prawa do lokalu;
- o ustanowieniu odrębnej własności lokalu;
- o ujawnieniu prawa najmu lub dzierżawy, prawa odkupu lub pierwokupu;
- o ujawnieniu roszczenia o przeniesienie własności nieruchomości lub użytkowania wieczystego.

Wydział nie zajmuje się ustalaniem numerów ksiąg wieczystych po adresie nieruchomości ani po numerze działki.

Aby odszukać numer księgi wieczystej, na podstawie adresu nieruchomości lub jej lokalizacji wystarczy skorzystać z jednej z wyszukiwarek znajdujących się na naszej stronie w zakładce Szukaj księgi. 

Księgi wieczyste po adresie

Aby ustalić numer księgi wieczystej po adresie nieruchomości, wystarczy podać dane dotyczące miejscowości, w której znajduje się interesująca nas nieruchomość oraz ulicę, przy której jest położona i numer budynku. Cena za ustalenie numeru księgi wieczystej po adresie nieruchomości to 19 zł w przypadku płatności elektronicznych i 30,75 zł, jeśli zdecydujemy się zapłacić SMS Premium.

Księgi wieczyste po numerze działki

Zlecenie ustalenia numeru księgi wieczystej po numerze działki wygląda tak samo, jak  po adresie nieruchomości. Oczywiście należy podać inne dane, w tym przypadku numer działki i miejscowość, w której jest położona lub sam numer ID działki. Opłata wynosi również 19 zł (DotPay, PayPal) lub 30,75 zł (SMS Premium).

 

 

Sprawdź również: