Sąd Rejonowy w Miechowie KR1M

IV Wydział Ksiąg Wieczystych

ul. Pl. T. Kościuszki 3a
32 - 200 Miechów
Godziny urzędowania:
- poniedziałek: 8:00 - 18:00, - wtorek - piątek: 8:00 - 15:00.