Sąd Rejonowy w Miastku SL1M

IV Wydział Ksiąg Wieczystych

ul. Armii Krajowej 30
77 - 200 Miastko
Godziny urzędowania:
- w poniedziałki w godzinach od 7.30 do 18.00; - od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.