Sąd Rejonowy w Lublińcu CZ1L

V Wydział Ksiąg Wieczystych

ul. Sobieskiego 8
42 - 700 Lubliniec

Godziny urzędowania: