Sąd Rejonowy Lublin Wschód (Oddział Świdnik) LU1S

V Wydział Ksiąg Wieczystych w Lublinie z siedzibą w Świdniku

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18
21 - 040 Świdnik
Godziny urzędowania:
- poniedziałek 8:00 – 18:00, - od wtorek - piątek: 8:00 – 15:00.