Sąd Rejonowy w Lubinie LE1U

V Wydział Ksiąg Wieczystych

ul. Wrocławska 3
59 - 300 Lubin
Godziny urzędowania:
- poniedziałki: 9.00 - 18.00 - wtorek - piątek: 8.00 do 15.00.