Sąd Rejonowy w Kwidzynie (oddział Sztum) GD2I

VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sztumie

ul. Mickiewicza 17
82 - 400 Sztum
Godziny urzędowania:
- poniedziałek: 7.30 - 18.00,
- wtorek - piątek: 7.30 - 15.30.

 

 

VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sztumie prowadzi księgi wieczyste dla nieruchomości z gmin: Dzierzgoń, Mikołajki Pomorskie, Stary Dzierzgoń, Stary Targ i Sztum. Nieruchomości te będą miały numer elektronicznej księgi wieczystej zaczynający się od GD2I.

W Wydziale Wieczystoksięgowym można składać wnioski o założenie lub zamknięcie księgi wieczystej, jak również o wydanie odpisu z księgi. Wydział nie zajmuje się ustalaniem numeru księgi wieczystej po adresie nieruchomości.

Treść księgi wieczystej można przeglądać na stronie ekw.ms.gov.pl. Aby jednak móc korzystać z tego portalu konieczne jest posiadanie numeru księgi wieczystej. Mając ten numer możemy za darmo sprawdzić zarówno aktualną jak i zupełną treść księgi wieczystej.

Skąd wziąć numer księgi wieczystej?

To, w jaki sposób uzyskamy numer księgi wieczystej, w dużej mierze zależy od tego, jakie prawo do własności, której KW poszukujemy, nam przysługuje. W sądzie numery KW otrzymają tylko osoby które wykażą interes prawny w uzyskaniu tych informacji. Podobna sytuacja jest w przypadku uzyskania Wypisu z ewidencji gruntów. Również i tym przypadku konieczne jest wskazanie interesu prawnego, by otrzymać odpis zawierający numery księgi wieczystej.

Numer księgi wieczystej można również ustalić online, za pośrednictwem naszego portalu hipoteki.pl. Dane te ustalamy na podstawie adresu nieruchomości, jak również numeru działki i jej ID. Cena za usługę wynosi 19 zł, jeśli zdecydujemy się zapłacić wybierając DotPay lub PayPal. Z kolei wybierając  SMS Premium będziemy musieli zapłacić 30,75 zł. Opłaty dokonuje się dopiero po ustaleniu numeru księgi wieczystej. Jeśli nie uda nam się ustalić KW, dla podanej nieruchomości, nie będzie konieczne uiszczanie żadnej opłaty.

Jak zlecić ustalenie numeru EKW?

Zamówienia na numer księgi wieczystej składa się poprzez uzupełnienie danych w jednej z naszych wyszukiwarek. Jeśli mamy adres nieruchomości, to należy podać miejscowość, ulicę, numer budynku i ewentualnie numer lokalu, w którym ona się znajduje. 

W przypadku numeru działki – wpisuje się go wraz z miejscowością, w której owa działka leży. Jeśli posiadamy numer ewidencyjny działki (ID) – wystarczy podać go w systemie.

Kiedy spodziewać się  wyników?

Jeśli system automatycznie odnajdzie numer księgi wieczystej, to jest wysyłany natychmiast po uiszczeniu opłaty. Jeśli system nie odnajdzie numeru KW, zamówienie trafia do ręcznej weryfikacji, która może potrwać do 24 godzin. Informacja o wyniku poszukiwania numeru KW jest wysyłana mailowo.

Sprawdź również: