Sąd Rejonowy w Krakowie Śródmieściu (Oddział Słomniki) KR1S

IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Słomnikach

ul. K. Świerczewskiego 4
32 - 090 Słomniki
Godziny urzędowania:
- poniedziałek: 8.30 – 18.00,
- wtorek – piątek: 8.30 – 14.30.

V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Słomnikach właściwością miejscową obejmuje gminę Słomniki. Jego kod to KR1S, co oznacza, że prowadzone przez wydział elektroniczne księgi wieczyste będą miały numer rozpoczynający się właśnie od KR1S.

W wydziale ksiąg wieczystych rozpoznaje się wnioski o wpis w księdze wieczystej lub jej założenie. Można tutaj uzyskać wypisy aktów notarialnych, których oryginały zostały przekazane przez notariuszy.
Aby dokumenty mogły być podstawą wpisu w księdze wieczystej, powinny być złożone w odpowiedniej formie, np. aktu notarialnego, odpisu orzeczenia sądowego, decyzji administracyjnej, tytułu wykonawczego, oświadczenia z notarialnie poświadczonym podpisem, wypisem z rejestru gruntów.  Podstawą wpisu w księdze wieczystej nie może być kopia dokumentów.

W Wydziale Ksiąg Wieczystych nie ma możliwości ustalenia numeru księgi wieczystej po adresie nieruchomości.

Treść ksiąg wieczystych można przeglądać online, o ile posiadamy ich numer. W przypadku braku elektronicznego numeru KW, można zlecić jego wyszukanie za pośrednictwem strony hipoteki.pl. Oferujemy ustalanie kw po adresie praz po numerze działki. Kosz tej usługi to 19 zł jeśli zdecydujemy się na płatności elektroniczne i 30,75 zł, jeśli chcemy zapłacić przez SMS Premium. Opłaty dokonuje się po odszukaniu numeru księgi. W przypadku jego braku – opłata nie jest uiszczana.

Jak zlecić ustalenie numeru księgi wieczystej?

Aby wyszukać numer księgi wieczystej po adresie nieruchomości lub po numerze działki wystarczy skorzystać z jednej z naszych wyszukiwarek i wpisać posiadane dane, czyli adres nieruchomości (miejscowość, ulicę, numer budynku i lokalu), numer działki i miejscowość, w której się znajduje, lub pełny identyfikator działki (ID).

Nie dokonujemy ustaleń numerów kw na podstawie imiona i nazwiska ani numeru PESEL.

 

Sprawdź również: