Sąd rejonowy w Kozienicach RA1K

V Wydział Ksiąg Wieczystych

ul. Konstytucji 3-go Maja 22
26 - 900 Kozienice
Godziny urzędowania:
- poniedziałek: 8:00 – 18:00, - wtorek - piątek: 8:00 – 15:00.