Sąd Rejonowy w Końskich KI1K

IV Wydział Ksiąg Wieczystych

ul. Odrowąża 5
26 - 200 Końskie
Godziny urzędowania:
- w poniedziałek: 7.30 – 18.00,
- wtorek - piątek: 7.30 – 15.30.

 

IV Wydział Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Końskich rozpatruje sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości gmin: Fałków, Gowarczów, Końskie, Mniów, Radoszyce, Ruda Maleniecka, Smyków, Stąporków. Oznacza to, że elektroniczne księgi wieczyste nieruchomości położonych w tych gminach będą miały numer rozpoczynający się od KI1K.
Treść elektronicznych ksiąg wieczystych można sprawdzić na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości ekw.ms.gov.pl, o ile posiadamy numer księgi wieczystej.

W Wydziale wieczystoksięgowym rozpoznawane są wnioski o założenie księgi wieczystej i wpis do księgi wieczystej. Aby dokumenty przekazane do wydziału mogły być podstawą wpisu w księdze wieczystej należy złożyć je w odpowiedniej formie np.:
- odpis orzeczenia sądowego,
- tytuł wykonawczy,
- wypis aktu notarialnego,
- decyzja administracyjna,
- oświadczenie z podpisem notarialnie poświadczonym,
- wypis z rejestru gruntów.
Podstawą wpisu w księdze wieczystej nie może być kopia dokumentu.

Wydział ksiąg wieczystych nie zajmuje się ustaleniem numerów ksiąg wieczystych po adresie nieruchomości. Tego rodzaju ustalenia można jednak uzyskać korzystając z naszego portalu i wybierając zakładkę – Po adresie, Po numerze działki, Po ID działki. Po wybraniu odpowiedniej wyszukiwarki należy poprawnie uzupełnić dane a następnie zlecić nam ich ustalenie. Koszt tej usługi to 19 zł w przypadku płatności elektronicznych i 30,75 zł, jeśli zdecydujemy się zapłacić SMS Premium.

Opłaty dokonuje się po odszukaniu przez nas numeru księgi wieczystej. Jeśli nie uda nam się go ustalić – nie ma potrzeby jej uiszczania.

 

Sprawdź równieź: