Sąd Rejonowy w Kole KN1K

V Wydział Ksiąg Wieczystych

ul. Włocławska 4
62 - 600 Koło
Godziny urzędowania:
- poniedziałek: 9.00-18.00, - wtorek - piątek: 8.00-14.00.