Sąd Rejonowy w Kłodzku SW1K

V Wydział Ksiąg Wieczystych

ul. Bohaterów Getta 15
57 - 300 Kłodzko
Godziny urzędowania:
- w poniedziałek od 9.00 do 18.00, - od wtorku do piątku od 8.00 do 15.00.