Sąd Rejonowy w Jędrzejowie KI1J

V Wydział Ksiąg Wieczystych

ul. 11-go Listopada
74 Jędrzejów
Godziny urzędowania:
- poniedziałku - piątek: 9:00 - 14:00

 

V Wydział Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie posiada kod KI1J. Jego właściwość miejscowa obejmuje miny: Imielno, Jędrzejów, Małogoszcz, Nagłowice, Oksa, Sędziszów, Słupia, Sobków i Wodzisław.
Oznacza to, że elektroniczne księgi wieczyste dla nieruchomości położonych w tych gminach będą miały numer kw rozpoczynający się właśnie od  KI1J.

Właściwość rzeczowa wydziału obejmuje sprawy z zakresu postępowania wieczystoksięgowego oraz prowadzenie ksiąg wieczystych. Można tutaj dokonać wpisu własności do księgi wieczystej, wpisu użytkowania wieczystego, wpisu hipoteki, wpisu dożywocia, wpisu ostrzeżenia, wpisu ograniczonego prawa rzeczowego.

Księgi wieczyste po adresie nieruchomości można ustalić za pośrednictwem naszego portalu Hipoteki.pl, wybierając zakładkę Po Adresie. Aby zlecić nam ustalenie ww numeru, konieczne jest podanie prawidłowych danych dotyczących interesującej nieruchomości tj. miasto w którym się znajduje, nazwę ulicy, numer budynku i ewentualnie numer lokalu.

W przypadku chęci ustalenia numeru księgi wieczystej po numerze działki, należy skorzystać z zakładki Po ID lub Po numerze działki i analogicznie podać wymagane dane tj. numer działki i miejscowość, w której jest ona położona lub pełny numer identyfikacyjny działki.
Cena za ustalenie numeru księgi wieczystej, bez względu na kryteria, wynosi 19 zł w przypadku płatności elektronicznych lub 30,75 zł, jeśli zdecydujemy się zapłacić SMS Premium.

W przypadku braku ustalenia numeru księgi wieczystej, opłata nie jest pobierana.

 

Sprawdź równieź: