Sąd Rejonowy w Jaworznie KA1J

V Wydział Ksiąg Wieczystych

ul. Grunwaldzka 28
43 - 600 Jaworzno
Godziny urzędowania
- poniedziałek: 8.00 - 18.00,
- wtorek - piątek: 8.00 - 15.00.

V Wydział Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Jaworznie posiada kod KA1J. Oznacza to, że elektroniczne księgi wieczyste prowadzone przez ten wydział będą posiadały numer rozpoczynający się właśnie od KA1J.

księgi wieczyste po adresieksięgi wieczyste po numerze działki

W Wydziale Ksiąg wieczystych rozpoznawane są wnioski:
- o wpis prawa własności na podstawie umowy sprzedaży, darowizny, zniesienia współwłasności, działu spadku;
- o wpis prawa własności na podstawie prawomocnych orzeczeń sądowych lub natychmiast wykonalnych;
-  o wpis prawa własności na podstawie decyzji administracyjnych, w tym wywłaszczenia, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności lub rozwiązania przed terminem umowy użytkowania wieczystego;
- o wpis prawa użytkowania wieczystego na podstawie umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste, decyzji administracyjnej lub umowy sprzedaży użytkowania wieczystego;
- o wpis ograniczonych praw rzeczowych tj. służebności, hipoteki, użytkowania wieczystego, spółdzielczego prawa do lokalu;
- wnioski o ustanowienie odrębnej własności lokalu,
- wnioski o ujawnienie prawa najmu, dzierżawy, odkupu, pierwokupu;
- wnioski o ujawnienie roszczenia o przeniesienie własności nieruchomości lub użytkowania wieczystego;
- wnioski o ujawnienie roszczenia wynikającego z określenia zarządu lub sposobu korzystania z nieruchomości przez współwłaścicieli lub wieczystych użytkowników;
- wnioski o roszczenia współwłaścicieli wyłączające uprawnienie do zniesienia współwłasności;

Wnioski, uprzednio opłacone, należy składać w biurze podawczym Wydziału Ksiąg Wieczystych. Elektroniczne księgi wieczyste można przeglądać online, za pośrednictwem portalu ekw.ms.gov.pl.

Sprawdź również: