Sąd rejonowy w Hrubieszowie ZA1H

V Wydział Ksiąg Wieczystych

ul. mjr Henryka Dobrzańskiego „HUBALA” 7
22 - 500 Hrubieszów
Godziny urzędowania:
- od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 15:00, - w każdy poniedziałek dodatkowo dyżur od godz. 15:00 - 18:00.