Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim WA1G

IV Wydział Ksiąg Wieczystych

ul. Bartniaka 21/23
05 - 825 Grodzisk Mazowiecki
Godziny urzędowania:
- poniedziałek: 8:30 - 18:00 (przerwa 12:00 - 12:20), - wtorek - piątek: 8:30 – 15:30 (przerwa 12:00 - 12:20).