Sąd Rejonowy w Gliwicach GL1G

VIII Wydział Ksiąg Wieczystych

ul. Wieczorka 10a
44 - 100 Gliwice
Godziny urzędowania:
- poniedziałek: 7.30 - 18.00,
- wtorek - piątek: 7.30 - 15.30.

 

VIII Wydział Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach prowadzi księgi wieczyste oraz sprawy cywilne z zakresu postępowania wieczystoksięgowego dla nieruchomości położonych na obszarze miast Gliwice, Knurów i Pyskowice oraz gmin: Gierałtowice, Pilchowice, Rudziniec,  Sośnicowice, Toszek, Wielowieś. 

Wydział rozpoznaje wnioski o wpis własności, wieczystego użytkowania, ograniczonych praw rzeczowych, praw osobistych i roszczeń, rozpoznaje wnioski o wykreślenie tych praw oraz wydaje odpis z ksiąg wieczystych.

Biuro podawcze VIII wydziału Ksiąg Wieczystych (ul. o. Jana Simińskiego 10 a (była ul. Wieczorka) jest czynne:

W wydziale można składać wnioski o założenie lub zamknięcie księgi wieczystej, jak również zaświadczenia, jak również wypisy z aktów notarialnych. 

Treść księgi wieczystej można sprawdzić online na stronie: ekw.ms.gov.pl. Aby jednak przeglądać księgę wieczystą konieczne jest posiadanie jej elektronicznego numeru. Właściciele nieruchomości nie powinni mieć problemów z pozyskaniem tych danych.

Również osoby, które posiadają jeszcze stare numery, dotyczące ksiąg papierowych – otrzymają bez problemu nowe. Jeśli jednak zechcemy pozyskać numer elektronicznej księgi wieczystej nieruchomości, która do nas nie należy – musimy wykazać w sądzie interes prawny.

Wydział wieczystoksięgowy nie zajmuje się ustalaniem numerów księgi wieczystej po adresie nieruchomości. Jednak numer księgi wieczystej po adresie lub po numerze działki można ustalić za pośrednictwem naszego serwisu Hipoteki.pl. Wystarczy wpisać poprawne dane nieruchomości lub lokalizacji oraz podać adres e-mail, na który mają zostać wysłane poszukiwane numery KW. Usługa ta jest płatna – kosztuje 19 zł (płatności elektroniczne) lub 30,75 zł (SMS Premium). Płatności dokonuje się dopiero po uiszczeniu opłaty. Jeśli numer księgi wieczystej nie zostanie odnaleziony – opłata nie jest pobierana.

Jak wyszukać numer księgi wieczystej po adresie nieruchomości?

Korzystanie z naszego systemu jest bardzo proste. Wystarczy w odpowiednia wyszukiwarkę wpisać dane lokalizacyjne nieruchomości tj. miejscowość, ulicę, numer budynku i numer lokalu. Istotne jest jednak, by te informacje zostały wpisane poprawnie. Literówka w nazwie miejscowości, czy nieprawidłowy numer budynku mogą znacząco wydłużyć poszukiwanie KW.

Podobnie, jak w przypadku KW po adresie, umożliwiamy również odszukanie numeru księgi wieczystej po numerze działki lub po jej ID.  

Sprawdź również: