Sąd Rejonowy w Działdowie EL1E

IV Wydział Ksiąg Wieczystych

ul. Jagiełły 31
13 - 200 Działdowo
Godziny urzędowania:
- poniedziałek: 7.15 - 18.00,
- wtorek - piątek: 7.15 - 15.15.

 

V Wydział Ksiąg Wieczystych przy sądzie rejonowym w Działdowie posiada kod EL1E, co oznacza, iż elektroniczne księgi wieczyste, powadzone przez ten wydział, będą posiadały numer identyfikacyjny rozpoczynający się od EL1E. Właściwość miejscowa tego sądu obejmuje miasto Działdowo oraz gminy Lidzbark, Iłowo-Osada, Płośnica i Rybno.

Biuro Podawcze przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godz. od 7.15 do 15.15. W Wydziale składa się wnioski o założenie księgi wieczyste, wpis do księgi wieczystej lub jej zamknięcie. Można również pozyskiwać zaświadczenia i odpisy, a także wypisy aktów notarialnych, których oryginały zostały przekazane do notariuszy.

Treść księgi wieczystej można sprawdzić online na stronie ekw.ms.gov.pl. Wydział nie zajmuje się ustalaniem numerów ksiąg wieczystych po adresie nieruchomości. Aby przeglądać elektroniczną księgę wieczystą, konieczne jest posiadanie jej numeru.

Księgi wieczyste po adresie

Wydziały wieczystoksięgowe nie zajmują się ustalaniem numerów ksiąg wieczystych po adresie czy po numerze działki. Tego rodzaju usługę można zlecić na naszej stronie w odpowiednich zakładkach. W ofercie mamy ustalanie numerów ksiąg wieczystych po adresie, po numerze działki oraz po ID działki.

Opłaty

Koszt ustalenia numeru księgi wieczystej to 19 zł w przypadku płatności elektronicznych (DotPay i PayPal) i 30,75 zł z w przypadku płatności SMS Premium. Użytkownik portalu ma oczywiście prawo do reklamacji. Jeśli okaże się, iż przesłane numery KW są nieprawidłowe, możemy zwrócić pobraną za wyszukiwanie (w przypadku płatności elektronicznych) lub oddać jeden kredyt na kolejne wyszukiwanie – w przypadku płatności SMS Premium.

Sprawdź również: