Sąd Rejonowy w Chrzanowie KR1C

V Wydział Ksiąg Wieczystych

ul. Sądowa 7
32 - 500 Chrzanów
Godziny urzędowania:
- poniedziałki w godz. 8.00 - 18.00,
- wtorki-piątki w godz. 8.00 - 15.00.

 

V Wydział Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Chrzanowie posiada kod KR1C. Jego właściwość miejscowa obejmuje gminy Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia. Oznacza to, że elektroniczne księgi wieczyste nieruchomości położonych w tych miejscowościach będą miały kod rozpoczynający się właśnie od KR1C.
 
W Wydziale Wieczystoksięgowym można składać wnioski o założenie księgi wieczystej lub jej zamknięcie. Wydział zajmuje się również rozpoznawaniem spraw z zakresu:

Na miejscu można również uzyskać wypisy aktów notarialnych, których oryginały zostały przekazane przez notariuszy.  

Wydział nie zajmuje się ustalaniem numerów ksiąg wieczystych po adresie nieruchomości ani po numerze działki.

Jak ustalić numer księgi wieczystej po adresie?

 

Numery kw po adresie nieruchomości można uzyskać za pośrednictwem naszej strony hipoteki.pl. Wystarczy wybrać odpowiednią wyszukiwarkę (Szukaj po adresie) i podać dane, dla których mamy ustalić numer księgi wieczystej, tj. nazwę miejscowości, ulicę i numer budynku nieruchomości, ewentualnie także lokalu.

Opłaty dokonuje się za pomocą płatności elektronicznej DotPay i wynosi ona 19 zł. W przypadku płatności poprzez SMS Premium, opłata wynosi 30,75 zł.
Warto pamiętać iż opłaty dokonuje się dopiero po ustaleniu przez nas numeru ksiąg wieczystych.  

Jak ustalić numer księgi wieczystej po numerze działki?

 

Zlecenie ustalenia numeru księgi wieczystej na podstawie numeru działki wygląda podobnie, jak w przypadku ustalania kw po adresie. Oczywiście w tej sytuacji należy podać inne dane i skorzystać z dedykowanych wyszukiwarek tj. Szukaj po numerze działki lub szukaj po ID działki.
 
W tym miejscu warto również zauważyć, czym różni się ID działki od jej numeru. ID jest bowiem numerem identyfikacyjnym, który jest przypisany do danej działki. Jest to numer unikatowy, który zawiera w sobie informacje na tema obrębu i miejscowości, w której znajduje się działka. Podająć ID – mamy pewność, że nie dojdzie do pomyłki.

Numer działki to z kolei ostatni fragment numeru ID. Niestety nie jest on unikatowy, gdyż w danej miejscowości może znajdować się kilka działek o takim samym numerze, leżących w innych obrębach. Ten rodzaj wyszukiwania numeru KW może więc być obarczony pewnym stopniem błędu, jednak w przypadku wątpliwości zawsze kontaktujemy się ze zleceniodawcą, by rozwiać wątpliwości.

Oczywiście także w sytuacji wyszukiwania KW po numerze działki, opłaty dokonuje się dopiero po ustaleniu numeru księgi wieczystej.

Sprawdź również: