Sąd Rejonowy w Chrzanowie KR1C

V Wydział Ksiąg Wieczystych

ul. Sądowa 7
32 - 500 Chrzanów
Godziny urzędowania:
- poniedziałki w godz. 8.00 - 18.00, - wtorki-piątki w godz. 8.00 - 15.00.