Sąd Rejonowy w Chorzowie KA1C

IV Wydział Ksiąg Wieczystych

ul. Floriańska 24a
41 - 500 Chorzów
Godziny urzędowania:
- poniedziałek 7:30 – 18:00,
- wtorek-piątek 7:30 – 15:30.

IV Wydział Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Chorzowie posiada kod KA1C. Oznacza to, że elektroniczne księgi wieczyste, prowadzone przez ten wydział będą miały numer rozpoczynający się właśnie od KA1C. Jego właściwość miejscowa obejmuje miasto Chorzów i Świętochłowice.

UWAGA: W styczniu 2019 r. nastąpiła zmiana siedziby wydziału ksiąg wieczystych. Został on przeniesiony na ul. Floriańską 24a w Chorzowie.  

Wydział Ksiąg Wieczystych zajmuje się zakładaniem i prowadzeniem ksiąg wieczystych dla nieruchomości położonych w obszarze właściwości miejscowej Sądu Rejonowego w Chorzowie. Wnioski o wpis prawa własności dokonywane są na podstawie umowy (sprzedaży, zamiany, darowizny, działu spadku lub zniesienia współwłasności), prawomocnych orzeczeń sądowych, jak również decyzji administracyjnych np. o wywłaszczeniu czy też o rozwiązaniu przed terminem umowy użytkowania wieczystego.

Wnioski o wpis prawa użytkowania wieczystego wpisywane są na podstawie decyzji administracyjnej, umowy sprzedaży użytkowania wieczystego lub umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste.

W wydziale można również składać wnioski o wpis ograniczonych praw rzeczowych (służebności, użytkowania, hipoteki lub spółdzielczego prawa do lokalu), wnioski o ustanowienie odrębnej własności lokalu oraz wnioski o ujawnienie  prawa najmu,  dzierżawy, roszczenia o przeniesienie własności nieruchomości lub użytkownika wieczystego.

Treść elektronicznych ksiąg wieczystych można sprawdzić na stronie ekw.ms.gov.pl. Wydział nie zajmuje się ustalaniem numerów ksiąg wieczystych po adresie czy numerze działki.

księgi wieczyste po adresieksięgi wieczyste po numerze działki

Księgi wieczyste po adresie nieruchomości

Aby ustalić numer księgi wieczystej po adresie nieruchomości można skorzystać z naszej wyszukiwarki szukaj księgi po adresie. Wystarczy wpisać w poszczególne pola poprawny adres interesującej nas nieruchomości, by wyszukać numer księgi wieczystej. Koszt tej usługi to 19 zł w przypadku płatności elektronicznych lub 30,75 zł jeśli zapłacimy za pomocą SMS Premium.

Opłata jest jednak wymagana dopiero po ustaleniu numeru księgi wieczystej. Jeśli zatem nie uda nam się odszukać właściwej księgi – nie ma konieczności uiszczania opłaty.

Księgi wieczyste po numerze działki

Poza ustalaniem kw po adresie, oferujemy również ustalanie numeru księgi wieczystej po podaniu miejscowości i numeru działki lub po samym ID działki. Usługa ta jest dostępna po wyborze odpowiedniej wyszukiwarki, a cena za jej realizację jest taka sama jak w przypadku kw po adresie.

 

 

Sprawdź również: