Sąd Rejonowy w Chodzieży PO1H

IV Wydział Ksiąg Wieczystych

ul. Krasińskiego 10
64 - 800 Chodzież
Godziny urzędowania:
- poniedziałek: 7:30 – 18:00, - wtorek - piątek: 7:30 – 15:30.