Sąd Rejonowy w Bytomiu KA1Y

IV Wydział Ksiąg Wieczystych

ul. Piekarska 1
41 - 902 Bytom
Godziny urzędowania: - poniedziałek 8.00 - 18.00, - wtorek - piątek 8.00 - 15.00.