Sąd Rejonowy w Bytomiu KA1Y

IV Wydział Ksiąg Wieczystych

ul. Piekarska 1
41 - 902 Bytom
Godziny urzędowania: - poniedziałek 8.00 - 18.00,
- wtorek - piątek 8.00 - 15.00.

IV Wydział Ksiąg Wieczystych, przy Sądzie Rejonowym w Bytomiu prowadzi elektroniczne księgi wieczyste dla nieruchomości położonych na terenie miasta Bytom. Numery ksiąg wieczystych, dla nieruchomości położonych we właściwości obszaru miejscowego rozpoczynają się od KA1Y.

Strony są przyjmowane w poniedziałki od godz. 8.00 do 18.00, a w pozostałe dni robocze, tj. od wtorku do czwartku od 8.00 do 15.00. W Wydziale rozpoznawane są sprawy o założenie księgi oraz wpis w księdze wieczystej. Ponadto realizuje się tu wnioski o wydanie odpisu z księgi dawnej, o wydanie zaświadczenia z księgi jawnej oraz o wydanie wypisów z aktów notarialnych.

Aby przeglądać treść elektronicznych ksiąg wieczystych wystarczy skorzystać z wyszukiwarki ekw.ms.gov.pl. Należy jednak posiadać numer elektronicznej księgi wieczystej. Jeśli go nie posiadamy, możemy zgłosić się do wydziału wieczystoksięgowego i poprosić o jego udostępnienie. Konieczne jednak  będzie wykazanie interesu prawnego, czyli wskazanie przepisu w prawie, na podstawie którego urzędnik jest zobowiązany nam taki numer wydać.

Numer księgi wieczystej można także ustalić na naszej stronie Hipoteki.pl. Oferujemy ustalanie numeru KW po adresie nieruchomości, po numerze działki lub po jej pełnym ID. Koszt takiej usługi to 19 zł w przypadku płatności elektronicznych lub 30,75 zł, jeśli zdecydujemy się zapłacić poprzez SMS Premium.

księgi wieczyste po adresieksięgi wieczyste po numerze działki

Ustalanie numeru księgi wieczystej po adresie nieruchomości

Aby ustalić numer księgi wieczystej po adresie, należy skorzystać z odpowiedniej wyszukiwarki na naszej stronie: Szukaj po adresie. Kolejny krok to prawidłowe wpisanie danych lokalizacyjnych, czyli w tym przypadku miejscowości, ulicy, numeru budynku i ewentualnie numeru lokalu. Nie bez powodu podkreślamy, że powinny to być prawidłowe dane, gdyż w przeciwnym razie system będzie miał problem z ich odszukaniem.

Ustalanie numeru księgi wieczystej po numerze działki

W przypadku ustalania numeru księgi wieczystej po numerze działki, do wyboru dajemy dwie opcje: podanie miejscowości i numeru działki, lub wpisanie tylko numeru ID działki bez dodatkowych danych.

Odnalezienie danych

Jeśli system automatycznie odszuka numer księgi wieczystej po przesłanych kryteriach – zostanie on wysłany natychmiast po uiszczeniu opłaty. Jeśli natomiast system nie odszuka numeru księgi wieczystej na podstawie przesłanych kryteriów, zamówienie zostanie zweryfikowane ręcznie. Opłata zaś pobrana dopiero po odszukaniu numeru księgi wieczystej.

Nigdy nie pobieramy opłaty, jeśli nie odszukamy numeru KW.

Sprawdź również: