Sąd Rejonowy w Busku Zdroju KI1B

IV Wydział Ksiąg Wieczystych

ul. Kościuszki 5
28 - 100 Busko-Zdrój
Godziny urzędowania:
- poniedziałek: 8:15 - 18:00,
- wtorek - piątek: 7:45 - 15:45.

 

IV wydział Ksiąg wieczystych przy sądzie Rejonowym w Busku-Zdroju posiada kod KI1B. Jego właściwość miejscowa obejmuje gminy: Busko - Zdrój, Chmielnik, Gnojno, Nowy Korczyn, Pacanów, Pierzchnica, Solec - Zdrój, Stopnica, Tuczępy, Wiślica, Oleśnica, Szydłów. A zatem elektroniczne księgi wieczyste nieruchomości położonych w tych miejscowościach będą miały numer księgi wieczystej rozpoczynający się właśnie od KI1B.

Elektroniczne księgi wieczyste można przeglądać przez internet, korzystają z portalu ekw.ms.gov.pl. W tym celu należy jednak posiadać numer księgi wieczystej. Właściwość rzeczowa IV Wydziału Ksiąg wieczystych obejmuje:
- zakładanie ksiąg wieczystych,
- zamykanie ksiąg wieczystych i zbioru dokumentów,
- dołączanie dokumentów do zbiorów,
- wpisy w istniejących księgach wieczystych,
- wydawanie odpisów ksiąg wieczystych,
- wydawanie zaświadczeń ze zbioru dokumentów,
- wydawanie odpisów dokumentów,
- wydawanie zaświadczeń o braku księgi wieczystej i zbioru dokumentów.

Księgi wieczyste po adresie nieruchomości

 

Wydział Ksiąg Wieczystych nie zajmuje się ustalaniem numerów ksiąg wieczystych po adresie nieruchomości. Tego rodzaju informacje można jednak uzyskać na naszym portalu Hipoteki.pl, w zakładce Szukaj księgi po adresie.
Byśmy mogli poprawnie ustalić numer księgi wieczystej, należy wpisać dokładne dane intersującej nas nieruchomości tj. nazwę miejscowości, w której się znajduje, ulice i numer budynku, ewentualnie także numer lokalu. Ważne jest, by poprawnie podać wszystkie elementy, stosując polskie znaki. Zdecydowanie przyspieszy to ustalanie informacji.

Księgi wieczyste po numerze działki

 

Poza wyszukiwaniem numeru księgi wieczystej po adresie nieruchomości, oferujemy także ustalanie numer KW po numerze działki lub po jej ID. Wybór jednego ze sposobów wyszukiwania uzależniony jest posiadanych przez nas danych. Najlepszym i najdokładniejszym rozwiązaniem jest podanie pełnego numeru ID działki. Zawiera on w sobie kod miejscowości, w której położona jest działka, jak również jej obręb i numer. ID działki jest unikalne i nie można go pomylić. 
Ustalanie KW po numerze działki, jest nieco mniej dokładane. Podczas wpisywania numeru działki należy także podać miejscowość, w której jest ona położona, jednak może zdarzyć się, że np. w dużym mieści jest kilka działek o taki samym numerze, a różnią się obrębem.

Koszt

Ustalenie numeru księgi wieczystej po adresie, jak również po numerze działki kosztuje 19 zł w przypadku płatności online (DotPay, PayPal) lub 30,75 zł jeśli zdecydujemy się zapłacić SMS Premium. Opłaty dokonuje się dopiero po ustaleniu przez nas numeru księgi wieczystej. Jeśli nie uda nam się go odszukać, nie ma konieczności uiszczania opłaty za zamówienie.

 

Sprawdź równieź: