Sąd Rejonowy w Brzesku TR1B

IV Wydział Ksiąg Wieczystych

ul. Kościuszki 20
32 - 800 Brzesko
Godziny urzędowania:
- poniedziałek - piątek w godz. 8.30 - 14.30.