Sąd Rejonowy w Brzegu OP1B

V Wydział Ksiąg Wieczystych

ul. Chrobrego 31
49 - 300 Brzeg
Godziny urzędowania:
- poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30.