Sąd Rejonowy w Bartoszycach OL1Y

V Wydział Ksiąg Wieczystych

ul. Warszawska 3
11 - 200 Bartoszyce
Godziny urzędowania:
- poniedziałek: 7:00-18:00, - wtorek-piątek: 7:00-15:00.