Znajdź księgę wieczystą

Data poblikacji: 09-08-2019

Elektroniczne księgi wieczyste są dostępne bezpłatnie na stronie ekw.ms.gov.pl. Mając numer ekw i dostęp do internetu możemy sprawdzić treść księgi bez wychodzenia z domu. Sytuacja jednak komplikuje się, jeśli nie posiadamy numeru księgi wieczystej, a chcielibyśmy sprawdzić jej treść, gdyż jesteśmy zainteresowani np. kupnem nieruchomości.

W jaki sposób pozyskać numer księgi wieczystej? Jak go znaleźć?

Najsłuszniejszym rozwiązaniem wydaje się udać do sądu rejonowego, właściwego dla położenia danej nieruchomości i tam poprosić o udostępnienie numeru księgi wieczystej. W tym przypadku należy jednak pamiętać, że urzędnik może zażądać wskazania interesu prawnego, na podstawie którego jesteś uprawnionym do pozyskania numeru księgi wieczystej. Niestety chęć zakupu nieruchomości jest interesem faktyczny, nie prawnym.

Innym sposobem może być pozyskanie wypisu z ewidencji gruntów ze Starostwa Powiatowego. Jednak i w tym przypadku dokument mogą uzyskać tylko uprawnieni tj. właściciele nieruchomości, osoby i jednostki władające gruntami lub inne podmioty, które wykażą się interesem prawnym.

Księgi wieczyste online

Numer elektronicznej księgi wieczystej można odnaleźć korzystając z naszego portalu hipoteki.pl. Oferujemy ustalanie numeru księgi wieczystej na podstawie adresu nieruchomości i numeru działki. Funkcjonuje u nas również darmowa przeglądarka ksiąg wieczystych, dzięki której sprawdzić treść ekw, a także pobierzesz ją w formacie PDF. Musisz jednak pamiętać, że uzyskana w ten sposób księga wieczysta nie jest dokumentem i nie ma mocy prawnej. Jeśli chcesz pozyskać odpis lub zaświadczenie z księgi wieczystej powinieneś udać się do sądu lub skorzystać ze strony ekw.ms.gov.pl i tam zamówić zaświadczenie, odpis lub wypis z kw.

Ustalenie numeru księgi wieczystej po adresie nieruchomości lub po numerze działki na naszym portalu kosztuje 19 zł w przypadku płatności elektronicznych lub 30,75 zł jeśli decydujemy się zapłacić online. Przeglądarka ksiąg wieczystych jest darmowa, aby jej używać wystarczy posiadać numer księgi wieczystej.