Zamknięcie księgi wieczystej

Data poblikacji: 05-12-2018

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 2001 r. w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów:

"1. Zamknięcie księgi wieczystej jest czynnością o charakterze technicznym, której dokonuje się w razie:
- całkowitego przeniesienia nieruchomości do innej księgi wieczystej,
- gdy jej prowadzenie stało się bezprzedmiotowe,
- gdy wynika to z orzeczenia sądu,
- gdy przepisy odrębne tak stanowią."

Zamknięta księga wieczysta ma nadal moc dokumentu urzędowego, do którego można mieć wgląd. Jej zamknięcie nie decyduje o pozbawieniu prawa ujawnionego w księdze.

Z chwilą zamknięcia księgi wieczystej nie  można dokonywać adnotacji i wpisów w jej treści.

Zaświadczenie o zamknięciu księgi wieczystej można uzyskać, podobnie jak odpis przez internet, listownie lub udając się osobiście do sądu. W celu pozyskania  zaświadczenia listownie lub osobiście, konieczne jest uzupełnienie wniosku KW-ODPIS i uiszczenie odpowiedniej opłaty w kasie sądu lub przelewem.

Jeśli zamierzamy pozyskać zaświadczenie przez internet – należy uzupełnić wniosek internetowy oraz opłacić zamówienia online. Zaświadczenie powinniśmy otrzymać natychmiast po zaksięgowaniu wpłaty.

Szczegółowe informacje na temat pozyskania zaświadczenia można znaleźć TUTAJ.

 

księgi wieczyste po adresieksięgi wieczyste po numerze działki