Wyciąg z księgi wieczystej – kiedy musi być pozyskany z sądu

Data poblikacji: 16-05-2019

Wielokrotnie spotykamy się z pytaniem, czy można u nas uzyskać wypis lub wyciąg z księgi wieczystej? W takim przypadku zawsze prosimy o doprecyzowanie, co dokładnie pytający ma na myśli. Czy potrzebuje urzędowego dokumentu, czy chodzi po prostu o treść księgi wieczystej? Pojęcia te są bowiem bardzo często mylone, a to, czy chcemy sprawdzić treść księgi wieczystej i wydrukować ją dla siebie, czy też przedłożyć odpis w urzędzie, będzie wymagało uzyskania dokumentów w zupełnie inny sposób.

księgi wieczyste po adresieksięgi wieczyste po numerze działki

Treść księgi wieczystej

W wielu przypadkach wypisem, odpisem lub wyciągiem z księgi wieczystej nazywana jest po prostu treść księgi wieczystej, którą ktoś chce wydrukować i trzymać na prywatny użytek np. w teczce z dokumentami. W takiej sytuacji wystarczy sprawdzić ją na naszej stronie lub na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Nie ma potrzeby jej drukować, gdyż w przyszłości może ona ulec zmianie. Lepiej mieć zapisany numer księgi wieczystej, a w razie potrzeby sprawdzić jej treść online. Wtedy będziemy mogli na bieżąco śledzić ewentualne wzmianki, które mogły się tam pojawić i nie zaskoczy nas żaden wpis.

Odpis, wyciąg lub zaświadczenie z księgi wieczystej

 

Odpis, wyciąg lub zaświadczenie z księgi wieczystej to dokumenty, która mają moc prawną i możemy je przedkładać z innymi dokumentami w sądzie lub urzędzie. To nie to samo, co treść księgi wieczystej, którą drukujemy na własne potrzeby. Ich pozyskanie nie jest trudne, należy to jednak zrobić w sądzie lub na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

W obydwu przypadkach konieczne jest uiszczenie odpowiedniej opłaty. Jeśli zdecydujemy się na pozyskanie odpisu z księgi wieczystej przez internet i wydrukowanie go we własnym zakresie – zapłacimy mniej, niż decydując się na uzyskanie odpisu w sądzie lub wysłanie go pocztą.
O tym, jak uzyskać odpis/wypis lub zaświadczenie z księgi wieczystej przez  internet pisaliśmy TUTAJ.