Księgi wieczyste po nazwisku

Data poblikacji: 02-01-2019

Wielu użytkowników naszego portalu pyta o możliwość wyszukania numeru księgi wieczystej po nazwisku właściciela nieruchomości. Tego rodzaju możliwość weryfikacji danych dla niektórych jest oczywista i dość prosta do zrealizowania. Jednak w praktyce, ustalenie tych informacji jest znacznie bardziej problematyczne niż mogłoby się wydawać.

Dlaczego nie wyszukujemy księgi wieczystej po nazwisku

Księga wieczysta to dokument przypisany do konkretnej nieruchomości. Jedna nieruchomość może mieć tylko jedną księgę wieczystą – bez wyjątków. W przypadku odłączenia/przyłączenia nieruchomości i wpisania jej do nowej księgi wieczystej, poprzednia kw jest zamykana – nie ma możliwości dokonywania w niej wpisów.
Jeśli zatem interesuje nas konkretna nieruchomość, to mając jej adres, numer działki lub ID działki – możemy mieć niemal stuprocentową pewność, iż ustalone przez nas dane będą poprawne. Tego niestety nie możemy zagwarantować w przypadku wyszukiwania numeru kw po nazwisku.

księgi wieczyste po adresieksięgi wieczyste po numerze działki

Co w takiej sytuacji może pójść nie tak? 

Po pierwsze – jedna osoba może mieć wiele nieruchomości, a zatem do jej nazwiska będzie przypisanych kilka, a może nawet kilkanaście ksiąg wieczystych. W tym przypadku i tak będzie konieczne podanie numeru działki lub adresu nieruchomości, by sprecyzować, która księga wieczysta nas interesuje.  

Po drugie – księga wieczysta może być nieaktualna. Wiele osób, w tym często spadkobiercy dziedziczący nieruchomość nie aktualizują informacji dotyczących właściciela w księdze wieczystej nieruchomości lub odkładają to w czasie. Warto także pamiętać, że nawet zgłoszenie wpisu do księgi wieczystej, nie powoduje automatycznej zmiany treści księgi. Na wpis do kw, w tym także aktualizację informacji na temat działu II zatytułowanego „Własność” możemy czekać nawet kilka miesięcy. W tej sytuacji ustalenie księgi wieczystej po nazwisku również nie będzie możliwe.

Kolejnym problemem stanowiącym przeszkodę w ustaleniu numeru księgi wieczystej po nazwisku może być konieczność doprecyzowania danych o dodatkowe informacje, jak numer PESEL lub imiona rodziców, gdyż może zdarzyć się sytuacja, iż znajdziemy dwie lub więcej osób o takim samym imieniu i nazwisku. Tymczasem mało kto posiada takie informacje, zwłaszcza o osobach nam nieznanych.

Jak więć ustalić numer księgi wieczystej?

Wciąż najpewniejszym, a przede wszystkim najdokładniejszym sposobem na ustalenie numeru kw, jest podanie danych lokalizacyjnych, czyli adresu nieruchomości lub numeru działki. Wyszukanie kw możliwe jest w naszym systemie, w poszczególnych wyszukiwarkach. Koszt ustalenia numeru kw po adresie numerze działki lub ID działki to tylko 19 zł w przypadku płatności DotPay/PayPal i 30,75 zł przy płatności za pośrednictwem SMS Premium.