Kody żądania w księdze wieczystej

Data poblikacji: 26-07-2018

księgi wieczyste po adresieksięgi wieczyste po numerze działki

Niekiedy przeglądając elektroniczne księgi wieczyste, możemy zauważyć, że w niektórych rubrykach znajdują się kilkuliterowe skróty. Są to tzw. kody żądania,  Ich wyjaśnienie znajduje sę na końcu każdego działu (w przypadku elektronicznej księgi wieczystej) lub na końcu papierowego odpisu z księgi wieczystej.

 

Lista kodów żądania w księdze wieczystej