Jak założyć księgę wieczystą dla nieruchomości?

Data poblikacji: 27-07-2018

Jak założyć księgę wieczystą dla nieruchomości?

 

Księga wieczysta, to swego rodzaju dokument tożsamości nieruchomości. To w niej znajdują się najważniejsze informacje na temat właściciela, praw własności, lokalizacji i położenia nieruchomości, a także jej rodzaju (nieruchomość gruntowa, lokalowa, budynkowa). To wreszcie w księgę wieczystą wpisuje się obciążenie hipoteką. Warto taki dokument posiadać i dbać o jego aktualność.

Nim jednak przejdziemy do aktualizowania wpisów w księdze wieczystej, w pierwszej kolejności należy księgę wieczystą w ogóle założyć. Wbrew pozorom nie jest to skomplikowany proces i nie trwa długo.

Gotowy wniosek o założenie księgi wieczystej (KW-ZAL) można znaleźć na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości (TUTAJ), niekiedy także na stronach poszczególnych sądów rejonowych.

Dane, które powinny znaleźć się we wniosku KW-ZAL to:

 

Uzupełnienie wniosku nie powinno przysporzyć większych trudności. W części rubryk, mamy zaznaczyć odpowiednie pole, a tam gdzie koniczne jest obszerniejszy opis – możemy przeczytać, co należy wpisać.

Oczywiście poza samym wnioskiem, konieczne jest złożenie również dokumentów potwierdzających, własność nieruchomości (np. odpis aktu notarialnego, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu, akt własności ziemi) oraz dokumentów potwierdzających podstawę oznaczenia nieruchomości (wypis i wyrys z ewidencji gruntów, wypis z rejestru budynków itp.). W tym miejscu warto zaznaczyć, iż dokumenty z Wydziału Geodezji muszą mieć adnotację, iż są przeznaczone do założenia księgi wieczystej – należy poinformować o celu ich wydania urzędników.

Ponadto wszystkie dokumenty, stanowiące podstawę wpisu do księgi wieczystej muszą być złożone w oryginałach lub odpisach poświadczonych przez instytucje, które je wydały.

 

Kto może założyć księgę wieczystą nieruchomości?

 

Prawo do założenia księgi wieczystej nieruchomości posiada właściciel, osoba z własnościowym spółdzielczym prawem do lokalu a także właściciel hipoteczny i wierzyciel, z odpowiednimi uprawnieniami.

Księgę wieczystą ma prawo założyć również jednostka państwowa oraz użytkownik wieczysty. 

Wraz z wnioskiem o założenie księgi wieczystej należy uiścić odpowiednią opłatę, zgodnie z Ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. 2005 r., Nr 167, poz. 1398 z późn. zm.).