Czym jest ID działki?

Data poblikacji: 07-08-2019

Numer (identyfikator) działki ewidencyjnej – jak go odszukać?

Numer identyfikacyjny działki to informacja, z której nie korzystamy na co dzień. Kiedy jednak okaże się, że jest on nam potrzebny, może być problem z jego szybkim ustaleniem. Jest on o tyle istotny, że w większości przypadków pozwala na ustalenie numeru księgi wieczystej, co z kolei pozwala zapoznać się z najważniejszymi informacjami na temat danej nieruchomości.
 

Czym jest działka ewidencyjna?

 
Działkę ewidencyjną stanowi ciągły obszar gruntu, położony w granicach jednego obrębu, jednorodny pod względem prawnym, wydzielony z otoczenia za pomocą linii granicznych. To najmniejsza powierzchniowa jednostka podziału kraju dla celów ewidencji gruntów.  Aby była ona spójna nie może być złożona z dwóch lub więcej rozłącznych obiektów powierzchniowych.
 
Znalezienie numeru działki ewidencyjnej nie należy do trudnych, o ile wiemy gdzie szukać. Co więcej tę informację możemy ustalić przez Internet, pomijając w ten sposób wizytę w Ewidencji Gruntów Starostwa Powiatowego.
 

Dane działki w Geoportalu

 
Geoportal to internetowy system umożliwiający przeglądanie danych przestrzennych i wyszukiwanie zbiorów i usług danych przestrzennych należących do Krajowej Infrastruktury Informacji Przestrzennej. Zawartość mapy w Geoportalu krajowym składa się z 6 podstawowych warstw oraz 7 katalogów, które zawierają warstwy uzupełniające:
 
1. Państwowy Rejestr Granic;
2. Państwowy Rejestr Granic – Adresy;
3. Ewidencja gruntów i budynków;
4. Uzbrojenie terenu;
5. Plany zagospodarowania przestrzennego;
6. Siatki i układy współrzędnych;
7. Obiekty użyteczności publicznej;
8. Dane innych instytucji;
9. Aktualność danych;
10. Rzeźba terenu;
11. Dane do pobrania;
12. Dane topograficzne;
13. Ortofotomapa.
 

Jak korzystać z Geoportalu?

 
Na pierwszy rzut oka może wydawać się, że korzystanie z Geoportalu jest bardzo skomplikowane.  Jednak tak naprawdę wystarczy tylko wiedzieć, jakie informacje chcemy uzyskać.
Aby odszukać numer ewidencyjny działki  należy wejść na stronę http://mapy.geoportal.gov.pl/imap/.  Następnie wybieramy opcję Wyszukaj i wpisujemy adres nieruchomości, dla której ID szukamy. Jeśli nie jesteśmy w stanie wskazać adresu nieruchomości, możemy po prostu zbliżać mapę w danym miejscu i spróbować wskazać naszą działkę. 
 
Po odszukaniu konkretnej działki wystarczy zbliżyć mapę i kliknąć w nią prawym przyciskiem myszki, a następnie wybrać opcję Identyfikacja. Wtedy też pojawi się numer identyfikacyjny działki.
 

Numer ID a numer działki

 
Nasz portal hipoteki.pl oferuje ustalenie numeru księgi wieczystej po numerze działki lub po ID działki. I chociaż usługi te brzmią podobnie, różnią się danymi, które musimy znać, aby ustalić numer KW. Na identyfikator działki składa się bowiem identyfikator TERYT, OBRĘB oraz NUMER działki. Mając zatem ID działki nie potrzebujemy żadnych dodatkowych informacji, by ustalić jej lokalizację. Nie ma bowiem dwóch takich samych działek o identycznym ID.
Z kolei  zlecając ustalenie numeru księgi wieczystej po numerze działki, będziemy musieli podać tylko jej numer, czyli ostatnią cześć  ID oraz miejscowość, w której działka się znajduje. W niektórych przypadkach konieczne może okazać się również podanie obrębu działki.