Elektroniczne księgi wieczyste

Szanowni Państwo,

odnotowujemy coraz więcej informacji, niedostarczaniu wiadomości przez pocztę hotmail, outlook, wp, onet, o2, interia. W związku z powyższym, sugerujemy o składanie zamówień z adresów e-mail innych niż wyżej wymienione.. Przepraszamy za niedogodności. Pracujemy nad rozwiązaniem problemu.

Hipoteki.pl to serwis umożliwiający odkrycie numeru ksiąg wieczystych w prosty i szybki sposób. Wystarczy adres nieruchomości, numer lub identyfikator działki, by uzyskać numer księgi wieczystej, a tym samym informacje na temat stanu prawnego nieruchomości – jej właścicieli, praw związanych z własnością, czy ewentualnych obciążeń hipotecznych.

Warto pamiętać, że zgodnie z Art. 2 Ustawy  o księgach wieczystych i hipotece: Księgi wieczyste są jawne. Nie można zasłaniać się nieznajomością wpisów w księdze wieczystej ani wniosków, o których uczyniono w niej wzmiankę. Ponadto: w razie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym treść księgi rozstrzyga na korzyść tego, kto przez czynność prawną z osobą uprawnioną według treści księgi nabył własność lub inne prawo rzeczowe

Księga wieczysta to dokument składający się z czterech działów. Pierwszy z nich zbudowany jest z dwóch części: Oznaczenie nieruchomości oraz Spis praw związanych z własnością. Dział II  kw zawiera informacje na temat prawnego właściciela nieruchomości lub użytkownika wieczystego. Trzeci z działów księgi wieczystej dotyczy ograniczonych praw rzeczowych, praw osobistych oraz roszczeń ciążących na nieruchomości. Z kolei IV dział księgi wieczystej zawiera informacje na temat ewentualnych obciążeń hipotecznych.

UWAGA! Pamiętaj, że ustalenie numeru księgi wieczystej nie jest tożsame z pozyskaniem odpisu/wyciągu o mocy dokumentu urzędowego. Ten uzyskasz w sądzie rejonowym właściwym dla położenia nieruchomości, po złożeniu odpowiedniego wniosku.

Jednocześnie informujemy, iż nie udzielamy porad prawnych, ani nie przesyłamy treści poszczególnych wniosków do uzupełnienia. W celu uzyskania szczegółowych informacji lub pomocy w kwestiach natury prawnej należy udać się do prawnika, radcy prawnego lub osoby zajmującej się zawodowo świadczeniem porad prawnych w danej dziedzinie.

Sprawdź, który sąd rejonowy prowadzi księgi wieczyste Twojej nieruchomości

Zobacz sądy rejonowe

Jak czytać numer księgi wieczystej?

Każdy wpis do rejestru posiada swój unikalny identyfikator, czyli numer księgi wieczystej, składający się z 3 części oddzielonych znakiem ukośnika: XXXX/XXXXXXXX/X.
KA1C/00001234/3
 • Pierwsza część składa się z 4 znaków, które identyfikują sąd prowadzący daną księgę wieczystą
 • Druga część składa się z 8 cyfr, które identyfikują nieruchomość w księdze wieczystej.
 • Ostatnia, trzecia część to tzw. cyfra kontrolna.

Zaindeksowane księgi wieczyste dla

2 272 670 budynków
7 157 739 lokali
38 503 813 działek

Pakiety hurtowe

Pakiet 5 sprawdzeń Do wykorzystania w dowolnym terminie

90,00 zł

 • Ilość wyszukiwań: 5

 • Cena za 1 wyszukiwanie: 18 zł

 • Oszczędzasz: 5%

Pakiet 10 sprawdzeń Do wykorzystania w dowolnym terminie

170,00 zł

 • Ilość wyszukiwań: 10

 • Cena za 1 wyszukiwanie: 17 zł

 • Oszczędzasz: 10%

Pakiet 25 sprawdzeń Do wykorzystania w dowolnym terminie

400,00 zł

 • Ilość wyszukiwań: 25

 • Cena za 1 wyszukiwanie: 16 zł

 • Oszczędzasz: 15%

Pakiet 50 sprawdzeń Do wykorzystania w dowolnym terminie

750,00 zł

 • Ilość wyszukiwań: 50

 • Cena za 1 wyszukiwanie: 15 zł

 • Oszczędzasz: 21%

Pakiet 100 sprawdzeń Do wykorzystania w dowolnym terminie

1400,00 zł

 • Ilość wyszukiwań: 100

 • Cena za 1 wyszukiwanie: 14 zł

 • Oszczędzasz: 26%